startpagina | home | contact
lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte


Contactgegevens


Gentiaanstraat 804
7322 CZ Apeldoorn

Tel: 055-3689588
info@swv-vo-2505.nl

SWV 2505

 

Gewoon een passende plek” is ons motto.

Gewoon, omdat wij tijdrovende en omslachtige procedures vermijden. We kiezen voor zorgvuldige, maar ook voor kordate besluitvorming.

Leerlingen, ouders en scholen zijn gebaat bij duidelijkheid.

Een passende plek, omdat wij de overtuiging hebben dat het vanzelfsprekend is dat we een passende plek voor elke leerling aanbieden.

Lukt dat onverhoopt niet op een van onze 23 scholen dan hebben wij voor een additioneel aanbod, een goede samenwerking met omliggende scholen.

In alles wat wij doen, elke ontwikkeling die wij proactief en resultaatgericht nog gaan inzetten, staat ons motto “gewoon een passende plek” centraal.

 

Wat is de samenstelling van een samenwerkingsverband?

In het voortgezet onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit het reguliere onderwijs, waaronder praktijkonderwijs, en de scholen voor vso. Er zijn ook samenwerkingsverbanden waar scholen voor basis- en voortgezet onderwijs samen aan deelnemen. Alle scholen zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband, dus ook de scholen voor havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Sommige scholen bestaan uit meerdere vestigingen. Het bestuur van de school is voor alle vestigingen aangesloten bij het samenwerkingsverband waarin de vestigingen liggen. Het is dus mogelijk dat een schoolbestuur bij meerdere samenwerkingsverbanden is aangesloten.

Wat zijn de taken van het samenwerkingsverband?

Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan. Hierin leggen de schoolbesturen in het samenwerkingsverband ten minste eenmaal in de 4 jaar afspraken vast over hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd. Ook heeft het samenwerkingsverband de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het (v)so. Hiervoor vraagt het samenwerkingsverband advies aan deskundigen. Bij een positief besluit geeft het verband een toelaatbaarheidsverklaring af met de startdatum en einddatum en het overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning. De Inspectie van het Onderwijs ontwikkelt een concepttoezichtkader om toezicht te houden op de naleving van deze taken.