startpagina | home | contact


Contactgegevens


Gentiaanstraat 804
7322 CZ Apeldoorn

Tel: 055-3689588
info@swv-vo-2505.nl

Extra ondersteuning
 

Als uw kind bij een VO-school wordt aangemeld en extra ondersteuning nodig heeft, is het van belang dat u dit direct aangeeft. Als uw kind tijdens zijn/haar schoolloopbaan in het VO extra ondersteuning nodig blijkt te hebben, wordt u bij de eerste signalering daarover geïnformeerd door school. Andersom mag de school van u als ouder(s)/verzorger(s) verwachten dat u school informeert over relevante gebeurtenissen in de thuissituatie.

Samen met u bekijkt de school welke extra ondersteuning noodzakelijk is en of de school dit zelf kan bieden, eventueel door extra middelen of kennis in huis te halen. De inbreng van u als ouder(s)/verzorger(s) over de thuissituatie en de vraag hoe u de ondersteuningsbehoefte van uw kind ervaart, is voor de school vanaf de eerste signalering van belang om tot een goede keuze van ondersteuning te komen.

Ontwikkelingsperspectiefplan

Voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben die de basisondersteuning van de VO school te boven gaat, moet een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld door de school zelf. Wel gebeurt dat in goed overleg met u als ouder(s)/verzorger(s). Dat overleg heet 'op overeenstemming gericht overleg'. Indien nodig zal de school met toestemming van u ook behandelaars uit de jeugdhulp betrekken bij het bepalen van het ondersteuningsaanbod.

Aanmelding VO Loket Passend Onderwijs

Als de ondersteuningsbehoefte verder gaat dan de extra ondersteuning die binnen de school geboden kan worden, kan een aanvraag ingediend worden bij het VO Loket Passend Onderwijs. De ondersteuningscoördinator vult dan samen met u als ouder(s)/verzorger(s) de aanmeldformulieren in. Vanuit het samenwerkingsverband vragen wij om een toestemmingsverklaring, een akkoord van beide gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s). Ons samenwerkingsverband hecht er veel waarde aan dat ouder(s)/verzorger(s) betrokken zijn bij de aanvraag en zij ook hun visie hierop kunnen geven. Indien niet beide gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) dit aanmeldformulier ondertekenen, dient dit toegelicht te worden.

Voor de procedure van deze aanvraag, gaat u naar de pagina VO Loket.