startpagina | home | contact


Contactgegevens


Gentiaanstraat 804
7322 CZ Apeldoorn

Tel: 055-3689588
info@swv-vo-2505.nl

Schakelvoorziening

 

Er is, in de lijn van passend onderwijs, voor gekozen om het onderwijs aan leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk op de scholen zelf te organiseren.

Toch kan door complexe problemen een problematische school- /leersituatie ontstaan, waarbij het voor zowel de leerling als voor de school constructief is om de nodige afstand te nemen. Om deze reden is er een bovenschoolse schakelvoorziening ingericht. De schakelvoorziening is ondergebracht aan de Gentiaanstraat 804 in Apeldoorn. Binnen het Gentiaan College huurt de schakelvoorziening 2 lokalen.

De schakelvoorziening is bedoeld voor leerlingen die gemotiveerd zijn (of gemotiveerd kunnen worden) om hun opleiding binnen het regulier VO te vervolgen. De schakelvoorziening vangt ook leerlingen op die vanuit het VSO de overstap willen maken naar het reguliere VO, maar waarbij beter buiten de VSO school en niet binnen de reguliere VO school aan bepaalde doelen gewerkt kan worden.

Het doel van de plaatsing binnen de Schakelvoorziening is om de leerling tijdelijk, het streven is maximaal 3 maanden, op te vangen en samen met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de eigen school planmatig te werken aan een terugkeer naar de school van herkomst of een overstap naar een andere VO school.

Het thuiszitten, het vroegtijdig schoolverlaten, het ‘opgeven’ van de leerling dient voorkomen te worden. Voor meer informatie kunt u tevens de folders lezen, tab Schakelvoorziening, mapje Folders.