lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte

Primair onderwijs

 

Ieder kind krijgt passend onderwijs en ondersteuning, op leren en gedrag. Daarvoor is kwalitatief goed onderwijs een vereiste.
Als een kind ondersteuning nodig heeft wordt er door medewerkers van het Samenwerkingsverband extra ondersteuning geboden.
Hierbij wordt samengewerkt met verschillende partijen, zoals Jeugdhulp, de Gemeente, de leerkracht, de ouders en verschillende experts

Bezoek de website voor primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

 

Het Samenwerkingsverband VO 2505 Apeldoorn, Epe en Voorst bestaat uit 14 reguliere scholen en 7 scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. Het Samenwerkingsverband coördineert en ondersteunt scholen bij het organiseren van passend onderwijs voor iedere leerling.

Bezoek de website voor voortgezet onderwijs