startpagina | home | contact


Contactgegevens


Gentiaanstraat 804
7322 CZ Apeldoorn

Tel: 055-3689588
info@swv-vo-2505.nl

Ontwikkelingsperspectiefplan

 

Wat is een OntwikkelingsperspectiefPlan (OPP)?

Een OPP geeft een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling. Op basis van het instroomprofiel in relatie tot de bevorderende en belemmerende factoren van de leerling en zijn omgeving, wordt het uitstroomprofiel bepaald. In het OPP wordt alleen die informatie verwerkt die direct van invloed is op het onderwijsleerproces en de schoolprestaties.

Voor wie wordt een OPP gemaakt?

Het opstellen van een OPP is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit geldt niet voor leerlingen die ondersteuning ontvangen vanuit de basisondersteuning.
Er zijn grofweg twee situaties waarin een OPP moet worden gemaakt:

1. Bij instroom vanuit de basisschool naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
2. Bij zittende leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
In het praktijkonderwijs hebben alle leerlingen een OPP. Voor leerlingen in het VMBO met LWOO die geen extra ondersteuning krijgen, is een ontwikkelingsperspectief niet verplicht.

Via deze link kunt u het beleid en format van het OPP 2016 inzien.