startpagina | home | contact
lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte


Contactgegevens


Gentiaanstraat 804
7322 CZ Apeldoorn

Tel: 055-3689588
info@swv-vo-2505.nl

Werkwijze VO Loket Passend Onderwijs

   
   
     

Het VO Loket Passend Onderwijs (Loket) is het onafhankelijk  (van de deelnemende scholen)  en multidisciplinair orgaan van het samenwerkingsverband en heeft tot taak om te beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs, schakelvoorziening, te adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling en het toekennen van extra ondersteuningsarrangementen en daarmee dus het toewijzen van extra middelen.

Voor het werkplan van het VO Loket klik hier.

Aanmeldprocedure

Scholen kunnen aanvragen indienen. Zij hebben hiervoor voorafgaand op overeenstemming gericht overleg gevoerd met ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) tekenen voor de aanmelding. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen niet direct aanmelden.

Waar kan een school een leerling voor aanmelden?

 • Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor plaatsing in het VSO
 • Verlenging TLV voor plaatsing in het VSO
 • Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor plaatsing in praktijkonderwijs
 • Toekenningsbesluit plaatsing in de schakelvoorziening
 • Extra ondersteuningsarrangement
 • Advies

Wat dient de school hiervoor aan te leveren?

Ingevulde en ondertekende aanmeldformulieren;

 • Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat voldoet aan de eisen gesteld in de Wet Passend Onderwijs;
 • Indien aanwezig: recente onderzoeksverslagen (bijv. psychodiagnostisch, psychiatrisch en/of medisch);
 • Indien aanwezig: recente hulpverleningsverslagen;
 • Indien aanwezig: rapportage leerplicht;
 • Optioneel: overige rapportage ter onderbouwing van de aanvraag.

Hoe wordt de aanvraag in behandeling genomen door het Loket?

 • Aanvragen dienen digitaal aangeleverd te worden via loket@swv-vo-2505.nl;
 • In principe geldt dat over volledige aanvragen die voor maandag 09.00 uur binnen zijn, diezelfde week een besluit wordt genomen;
 • Het Loket komt wekelijks bijeen om de aanvragen te bespreken, dit is op donderdagochtend;
 • Het besluit wordt in een brief via de mail aan school en ouder(s)/verzorger(s) gestuurd. De school dient het besluit verder inhoudelijk te bespreken met de ouder(s)/verzorger(s) en leerling;
 • Als er een TLV wordt afgegeven ontvangen de school van inschrijving, de school van aanmelding en ouders een afschrift;
 • VSO scholen dienen bij de inschrijfgegevens van de leerling de toelaatbaarheidsverklaring in BRON te registreren, DUO controleert of dit correct gebeurt.

Deelnemers Loket

Mevr. A. de Beer, jeugdhulpverlener van het Centrum Jeugd en Gezin Apeldoorn
Mevr. A. Santbulte, GZ-psycholoog en deskundige PrO
Mevr. A. Scholten, deskundige LWOO
Mevr. S. Wapstra, orthopedagoog SWV VO 2505
Mevr. A. Ebing-Visschedijk, organisatiemedewerker SWV VO 2505
Dhr. F. van der Heide, manager SWV VO 2505

Additioneel, afhankelijk van de aanvraag en inhoud, worden andere deskundigen uitgenodigd.

 

Contactgegevens

VO Loket Passend Onderwijs
Gentiaanstraat 804 (in het Gentiaan College)
7322 CZ Apeldoorn
Tel. nr.: 055-3689588
e-mailadres: loket@swv-vo-2505.nl

 

Medewerkers:

Feitze van der Heide, manager (f.vanderheide@swv-vo-2505.nl)

Sigrid Wapstra, orthopedagoog (s.wapstra@swv-vo-2505.nl)

Annemarie Ebing, organisatiemedewerker (a.ebing@swv-vo-2505.nl)

Gerda Dalhuisen, administratief medewerker (g.dalhuisen@swv-vo-2505.nl)