Schoolbestuur
De Veluwse Onderwijsgroep

Onderwijsrichtingen
vmbo

Meer informatie
www.sprengeloo.nl 
download SOP

Over Sprengeloo

Wij zijn Sprengeloo. Van leraar, leerling en conciërge tot directeur. We zijn jong en oud en hebben duizendeneen hobby’s en talenten. Leren staat bij ons centraal. Leren van en over elkaar en de wereld om ons heen. Taal en geschiedenis. Cultuur en geloof. Wiskunde en biologie. Tekenen en sport. Leren door te DOEN! Dat is Sprengeloo.

We zijn een christelijke school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Een school waar iedereen welkom is en waar iedere leerling de ruimte en begeleiding krijgt om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Dit vinden wij belangrijk:

Samen leven, samen leren
Leerlingen en medewerkers kennen elkaar, voelen zich geaccepteerd en veilig en willen samen leren.
Aandacht en begeleiding
Iedereen is anders. Wij hebben aandacht voor elke leerling. En wie dat nodig heeft, krijgt extra begeleiding.
Maatschappelijk betrokken
We maken actief deel uit van de wereld om ons heen. We hebben respect voor elkaar en voor onze omgeving.
Afspraken
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen en dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Op Sprengeloo hebben we daarom duidelijke afspraken. Over hoe we met elkaar omgaan maar ook over praktische zaken zoals te laat komen en uit de les gestuurd worden.