De Brede Advies Groep (BAG) is een groep van deskundigen vanuit het voortgezet onderwijs die intern begeleiders en leerkrachten uit het basisonderwijs adviseert bij het te geven schooladvies. De deskundigen zijn werkzaam binnen het regulier voortgezet onderwijs, lwoo, praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. De BAG wordt gecoördineerd vanuit het samenwerkingsverband VO 2505. De bespreking van de leerling tussen de deskundigen vanuit het voortgezet onderwijs en de basisschool leidt tot een advies. Dit advies heeft echter geen bindend karakter of formele status.

Welke leerlingen bespreek je in de BAG?

Een basisschool kan een leerling waarvan men twijfelt over het te geven schooladvies ter bespreking aanmelden bij de BAG. De twijfel kan voortkomen uit tegenstrijdige criteria (IQ en leerachterstanden). Een leerling voldoet bijvoorbeeld aan de criteria die passend zijn bij lwoo, maar er zijn twijfels of de leerling dit niveau aankan waarbij wordt afgevraagd of praktijkonderwijs passender is.
De basisschool kan ook een leerling ter bespreking inbrengen wanneer men twijfelt welke schoolsetting binnen het voortgezet onderwijs het beste past. Deze twijfel kan voortkomen uit de ondersteuningsbehoefte van de leerling: welke v(s)o-school biedt de ondersteuning die het meest passend is?

Werkwijze

De BAG zal schooljaar 2021-2022 vier bijeenkomsten organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de betrokkenen vanuit de basisschool hun leerling (anoniem) bespreken en hun vraag voorleggen. Per leerling zal er ongeveer 20 minuten ter bespreking worden ingepland. De BAG zal meedenken in de casus en een zo passend mogelijk advies geven. De basisschool is verantwoordelijk voor verslaglegging hiervan en de verdere communicatie richting de ouders van de leerling.

Informatie aanleveren

Om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven is de PO-school verantwoordelijk voor het aanleveren van de volgende informatie bij de BAG:

- IQ
- Leerachterstanden per leergebied (DL, DLE en de relatieve leerachterstanden!)
- Ondersteuningsbehoeften
- Welke ondersteuning is ingezet met welk effect.
De basisschool kan de documenten geanonimiseerd of met toestemming van de ouders uploaden via de aanvraagpagina. Op deze pagina kunnen de gegevens van de aanmelder worden ingevuld. Bij ‘Uploaden Aanvraagformulier’ kunnen de documenten worden ge-upload. Bij ‘Aanvraag voor’ moet Aanvraag Brede Advies Groep worden ingevuld.

Data bijeenkomsten in 2021-2022

Woensdag 24 november van 13.00 – 17.00 uur
Woensdag 1 december van 13.00 – 17.00 uur
Woensdag 12 januari van 13.00 – 17.00 uur
Woensdag 9 februari van 13.00 – 17.00 uur
Om een zo goed mogelijke planning te maken ontvangt het samenwerkingsverband uiterlijk 1 november bericht van de basisschool dat ze dit jaar één of meerdere leerling(en) willen bespreken in de BAG. Dit kan door contact op te nemen met Hermi Visser (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Ook voor overige vragen kan er contact met bovenstaande worden opgenomen.