Wat kunt u als ouder doen?

Belangrijk is om eerst goed in beeld te hebben wat de oorzaak is dat uw kind niet naar school gaat. Dat is namelijk belangrijk om te weten wie verantwoordelijk is en bij wie u dus kunt ‘aankloppen’.
Als ouder kunt u met uw handen in het haar zitten en heel veel vragen hebben. Ons advies is altijd: klop aan bij de instantie die de verantwoordelijkheid heeft, praat en vraag naar een plan van aanpak.

Staat uw kind niet ingeschreven op een school? Doe dat dan zo snel mogelijk. Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school. Leerplichtige kinderen zijn jongeren vanaf 5 jaar, totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Wat kan de school doen?

De school waarop uw kind zit, heeft meldplicht. Hoe eerder een leerling wordt aangemeld bij leerplicht, hoe eerder de leerling in kaart is. Bij niet-kunners en niet-willers is de school van inschrijving verantwoordelijk. Het is dus belangrijk dat een school actie onderneemt. Naast de melding bij leerplicht, is het belangrijk dat ze in gesprek blijven met de ouders en advies inwinnen bij leerplicht en het Samenwerkingsverband. 

Wat kan het SWV doen?

Het Samenwerkingsverband kan te allen tijde advies geven als leerlingen (dreigen) uit te vallen.
Leerlingen die vanwege organisatorische omstandigheden thuis zitten vallen onder de regieverantwoordelijkheid van het SWV. Zij hebben (nog) geen passende plek gevonden. Samen stellen we een plan van aanpak op om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden naar een passende plek.