In totaal zijn er 7 schoolbesturen en 20 scholen (regulier en speciaal onderwijs) aangesloten bij het SWV VO 2505. Samen geven zij onderwijs aan ongeveer 12.000 leerlingen. De scholen proberen het onderwijs zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Waar nodig helpt het SWV. Het SWV kijkt ook of het aanbod dekkend is en voert de regie daarover.

Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk leerlingen een plek in het regulier onderwijs te geven. Mocht dat niet lukken, dan wordt samen naar een andere passende plek gezocht. “Gewoon een passende plek” is ons motto. Gewoon, omdat wij tijdrovende en omslachtige procedures vermijden. We kiezen voor zorgvuldige, maar ook voor kordate besluitvorming. Leerlingen, ouders en scholen zijn gebaat bij duidelijkheid. Een passende plek, omdat wij de overtuiging hebben dat het vanzelfsprekend is dat we een passende plek voor elke leerling aanbieden. Lukt dat onverhoopt niet op een van onze scholen in het Samenwerkingsverband, dan hebben wij een goede samenwerking met omliggende scholen.

Er is, in de lijn van passend onderwijs, voor gekozen om het onderwijs aan leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk op de scholen zelf te organiseren. Dit houdt in dat de scholen adequaat moeten worden ingericht om deze leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden en dat betekent onder andere dat er geïnvesteerd wordt in de deskundigheidsbevordering van de docenten, het versterken van de expertise in de scholen en dat er met het VSO wordt samengewerkt waar dat noodzakelijk en/of wenselijk is. Samenwerking met partners is gericht op samenhang en onontbeerlijk voor het behalen van de gestelde doelen.

In alles wat wij doen, elke ontwikkeling die wij proactief en resultaatgericht nog gaan inzetten, staat ons motto “gewoon een passende plek” centraal.

> Download het organogram
> Ga naar een overzicht van alle scholen binnen het Samenwerkingsverband.
> Lees meer over de werkwijze van het Samenwerkingsverband

MEDEWERKERS SAMENWERKINGSVERBAND

Wenda Sondorp, directeur-bestuurder (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Hermi Visser, orthopedagoog/adviseur passend onderwijs (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Saskia Dirven, orthopedagoog/adviseur passend onderwijs (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Susan Vos, GZ-psycholoog/adviseur passend onderwijs (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Angelique Lankhorst, leerkracht schakelvoorziening
Charlotte Snorn, leerkracht schakelvoorziening
Arjo Schroven, administratief medewerker (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Aafke Perin, management assistent (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)