De leerling centraal

De behoefte, mogelijkheden en talenten van de leerling worden centraal gesteld. Soms kan een beetje (extra) ondersteuning in de klas al veel resultaat opleveren, soms moet de ondersteuning buiten de school gezocht worden. Wat de behoefte van de leerling ook is: iedere leerling is uniek, dus voor iedere leerling wordt gezocht naar een passende plek met passende ondersteuning. Voor leerlingen die extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs ontvangen, maar ook voor leerlingen die naar het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs gaan wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld.

De juiste mensen

Dat plan maken we samen. De school, ouders, de leerling en afhankelijk van de ondersteunings- en hulpvraag waar nodig ook Centrum Jeugd en Gezin, de Jeugdhulpverlener, leerplicht, een GGD arts en overige betrokken personen en instanties.

Het VO Loket beoordeelt of leerlingen toelaatbaar zijn tot het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs of de schakelvoorziening. Er zitten diverse deskundigen in het VO Loket.

Een transparante en doeltreffende organisatie

De procedure voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs en voor praktijkonderwijs of voor een aanwijzing LWOO is snel en simpel. Binnen het SWV wordt gewerkt met een klein team. De lijnen zijn kort en er kan binnen een week een toelaatbaarheidsverklaring komen.

De kwaliteit hoog houden

De kwaliteit moet hoog zijn en hoog blijven. De kwaliteitseisen van het SWV voldoen aan de wettelijke eisen en kaders en er is veel aandacht voor interne kwaliteitszorg.

Zoveel mogelijk geld naar de leerling

Passend Onderwijs vindt plaats op de scholen zelf. Het grootste deel van de middelen gaat daarom naar de scholen toe en wordt ingezet voor de ondersteuning van de leerlingen.