Binnen het Samenwerkingsveband is een bovenschoolse voorziening opgericht, de schakelvoorziening. Deze is gevestigd in het Gentiaan College. Er zijn 2 lokalen en er is plek voor 20 leerlingen. De schakelvoorziening kan drie maanden ingezet worden. 

 • De schakelvoorziening kan worden ingezet bij:
  - Leerlingen die dreigen uit te vallen binnen het reguliere vo.
 • Bijvoorbeeld omdat de leerling tijdelijk onvoldoende geholpen kan worden binnen de ondersteuningsstructuur van de school of wanneer er een problematische school-/leersituatie ontstaat.
  - Leerlingen uit het vso die de overstap willen maken naar het vo.
  - Leerlingen die vanwege een ingrijpend incident tijdelijk niet naar hun eigen school kunnen.
  - Leerlingen die wachten op een plaats elders.
  - Leerlingen die tijdelijk geen onderwijs volgen, omdat ze hier niet toe instaat zijn door een bovenliggende zorgvraag.

Het uitgangspunt voor de schakelvoorziening is: 1 kind, 1 gezin, 1 plan. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de uitvoering van de schakelvoorziening. Het belangrijk dat de leerling de band met zijn/haar school niet kwijtraakt. De school van herkomst blijft verantwoordelijk voor de leerling (ook bij doorplaatsing) en werkt aan de voorbereidingen van de terugkeer. Ook wordt de school nauw betrokken bij het proces en is aanwezig bij het startgesprek en de evaluatiegesprekken. Ouder(s)/verzorger(s) worden als educatieve partners proactief betrokken bij de schakelvoorziening. Een aanvraag voor de bovenschoolse schakelvoorziening moet door de school worden ingediend bij het VO Loket.

Leerkracht
Angelique Lankhorst, leerkracht schakelvoorziening

> aanvraag indienen (alleen voor scholen)
V
ragen
Dan kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.