Als de basisondersteuning op school niet voldoet, wordt gekeken welke extra ondersteuning er geboden kan worden aan de leerling. Het kan zijn dat er extra ondersteuning geboden kan worden op de school van uw zoon of dochter, maar in sommige gevallen is een tijdelijke oplossing (deels) buiten de school beter. Binen het Samenwerkingsverband zijn hiervoor verschillende ondersteuningsarrangementen opgesteld. 

Extra ondersteuning op de school

Als de basisondersteuning niet voldoende is, wordt extra ondersteuning binnen de school ingezet. Denk bijvoorbeeld aan een expertisepunt of de inzet van een orthopedagoog/psycholoog of GZ-psycholoog. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school staat welke extra ondersteuning de school kan bieden. > lees meer

Arrangementen (deels) buiten de school

Wanneer de basis en extra ondersteuning op de reguliere school niet voldoende is kan de school gebruik maken van ondersteuning buiten de school, in de vorm van ondersteuningsarrangementen. Als een arrangement niet slaagt, dan moet een leerling in sommige gevallen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs geplaatst worden. >lees meer

Opvallende doelgroepen

Is uw kind hoogbegaafd? Of misschien heeft uw kind forse fysieke belemmeringen? Of een andere grote zorgvraag? Ook dan doen we ons best binnen het samenwerkingsverband een zo passend mogelijke plek te vinden. > lees meer

Maatwerk

In alle gevallen kijken wij altijd naar de leerling. Er mogen geen leerlingen tussen wal en schip vallen. Is dat wel het geval dan kijkt het samenwerkingsverband samen met de school naar een maatwerktraject om snel een passend aanbod te bieden. Dat kan bij alle vormen van ondersteuning worden ingezet. > lees meer

Basisondersteuning voor iedere school
Meer informatie over het voortgezet speciaal onderwijs