Vmbo leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van diploma kunnen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of praktijkonderwijs (Pro). Het Samenwerkingsverband VO 2505 beslist of uw kind hiervoor in aanmelding komt. De aanvraag voor deze vormen van onderwijs moet door de school worden ingediend. Hier leest u hoe dat in de regio Apeldoorn, Epe en Voorst geregeld is. 

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Vmbo leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van diploma kunnen leerwegondersteunend onderwijs, oftewel lwoo volgen. Het Samenwerkingsverband VO 2505 beslist of uw kind in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs.

Een deel van de scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo) geven deze vorm van onderwijs. Scholen beslissen zelf over invulling lwoo, of en hoe zij lwoo aanbieden. Bijvoorbeeld door kleinere klassen, bijlessen, huiswerkbegeleiding, et cetera.

Lees meer over lwoo op de website van de Rijksoverheid.

Praktijkonderwijs (Pro)

Leert uw kind beter door praktijkervaring dan door theorie? En is uw kind waarschijnlijk niet in staat om een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) te halen? Misschien is het praktijkonderwijs dan een passende plek voor uw kind. Om naar het praktijkonderwijs te kunnen gaan, heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. In een samenwerkingsverband werken gewone scholen en scholen uit het speciaal onderwijs samen.

Is uw kind waarschijnlijk het beste op zijn plek in het praktijkonderwijs? Dan kunt u uw kind aanmelden op een school voor praktijkonderwijs. Deze school vraagt daarna een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Voordat de school dit doet, moet de school met u en uw kind overleggen. Voor een toelaatbaarheidsverklaring krijgt uw kind een test. Die meet het niveau van lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen.

Pro scholen in dit Samenwerkingsverband
Praktijkschool Apeldoorn
> Christelijke Praktijkschool de Boog

Een aanvraag voor Praktijkonderwijs (Pro) moet door de school worden ingediend bij het VO Loket.
Aanvraag indienen

Lees meer over Praktijkonderwijs op de website van de Rijksoverheid.