Als extra ondersteuningsmogelijkheden niet voldoende zijn om het onderwijs passend te maken voor een leerling, kan overwogen worden de leerling in het voortgezet speciaal onderwijs te plaatsen. Dit wordt ook wel VSO genoemd. De ondersteuningsbehoeftes van de leerling zijn leidend voor het besluit om een leerling te plaatsen in het VSO. Binnen het samenwerkingsverband zijn er zeven vso-scholen.

De juiste zorg op de juiste plek

De ondersteuningsbehoeftes van de leerling zijn leidend voor het besluit om een leerling te plaatsen in het VSO. In het VSO kunnen de leerlingen intensievere en meer specialistische ondersteuning krijgen, maar daarvoor moeten ze wel een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben. Deze TLV kan door de school van inschrijving/aanmelding aangevraagd worden bij het SWV. In de aanvraag wordt omschreven welke ondersteuningsbehoeftes de leerling heeft en wat maakt dat het VSO de best passende plek is.

Scholen voor leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en leerlingen die langdurig ziek zijn

> De Zonnehoek VSO
> Daniël de Brouwerschool
Het Kroonpad
Gentiaan College

Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek

Gentiaan College
> De Bolster

Lees meer over maatwerk binnen het Samenwerkingsverband.