Het Samenwerkingsverband is t.b.v. de uitvoering van haar wettelijke taken afhankelijk van informatie en informatieoverdracht. De hoeveelheid privacygevoelige informatie en de wijze waarop wij deze informatie delen noodzaakt ons om deze informatie optimaal te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan.

De wijze waarop het Samenwerkingsverband dit doet staat beschreven in de volgende documenten:
Informatiebeveiligings- en privacy beleid 2018 (pdf)
Privacyreglement Samenwerkingsverband (pdf)