Schoolbestuur
Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn

Onderwijsrichtingen
praktijkonderwijs (pro)

Meer informatie
www.cso-deboog.nl/ 

Over Christelijke Praktijkschool De Boog

De Boog is een christelijke school voor praktijkonderwijs voor leerlingen van 12 jaar tot maximaal 18 jaar. Het gaat om leerlingen die moeite hebben met leren en daarom speciale begeleiding nodig hebben. De praktijk van het dagelijks leven is het uitgangspunt van de lessen. Ons doel is ervoor te zorgen dat de leerlingen later zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. Wij begeleiden de leerlingen naar een passende baan op de arbeidsmarkt.

Christelijk
Wij zijn een christelijke school. In het woord 'christelijk' zit een verwijzing naar Jezus Christus. In onze school willen we gestalte geven aan de navolging van Christus, zoals wij Hem in de bijbel leren kennen. Dit proberen we tot uiting te laten komen in de omgang met elkaar en in de dagopeningen en vieringen.

Overzichtelijk en veilig
De Boog is een kleine school. Iedereen kent elkaar, de leerkrachten kennen alle leerlingen. In een klas zitten maximaal 18 leerlingen. En doordat alles zich op één terrein bevindt, is de ruimte ook goed te overzien. Dat geeft de leerlingen een veilig gevoel.

Aanmelden
U kunt uw kind met een formulier aanmelden bij de directeur van De Boog. Wij vragen dan gegevens op bij de vorige school. Het adviesteam leerlingenzorg doet zo nodig aanvullend onderzoek. Als alle rapportages compleet zijn, wordt er een gezamenlijk rapport opgesteld. Dit rapport gaat naar de Regionale Verwijzings Commissie. Deze beslist of uw kind wel of niet geplaatst kan worden.

Meer informatie over Praktijkonderwijs vindt u hier.