Schoolbestuur
De Onderwijsspecialisten

Onderwijsrichtingen
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) | Cluster 3 en 4

Meer informatie
www.gentiaancollege.nl 

Over Gentiaan College VSO

Wij bieden speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar. Op onze school volgen leerlingen onderwijs die op dit moment geen passend onderwijs kunnen volgen op een reguliere school.

Wij benaderen onze leerlingen vanuit zijn of haar mogelijkheden, waarbij de kracht, het talent en de behoefte van onze leerlingen en het pedagogisch klimaat centraal staan. Onze aandacht gaat uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en de begeleiding van hun specifieke leerproblemen. We sluiten zoveel mogelijk aan op de onderwijsbehoefte van de leerling. Leerlingen krijgen les in een vast groepslokaal en hebben een vaste groepsdocent zodat leswisselingen en leerkrachtwisselingen tot een minimum beperkt worden.