De Brede Advies Groep (BAG) is een groep van deskundigen vanuit het voortgezet onderwijs die intern begeleiders en leerkrachten uit het basisonderwijs adviseert bij het te geven schooladvies. De deskundigen zijn werkzaam binnen het regulier voortgezet onderwijs, lwoo, praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. De BAG wordt gecoördineerd vanuit het samenwerkingsverband VO 2505. De bespreking van de leerling tussen de deskundigen vanuit het voortgezet onderwijs en de basisschool leidt tot een advies. Dit advies heeft echter geen bindend karakter of formele status.

Welke leerlingen bespreek je in de BAG?

Een basisschool kan een leerling waarvan men twijfelt over het te geven schooladvies ter bespreking aanmelden bij de BAG. De twijfel kan voortkomen uit tegenstrijdige criteria (IQ en leerachterstanden). Een leerling voldoet bijvoorbeeld aan de criteria die passend zijn bij lwoo, maar er zijn twijfels of de leerling dit niveau aankan waarbij wordt afgevraagd of praktijkonderwijs passender is. De basisschool kan ook een leerling ter bespreking inbrengen wanneer men twijfelt welke schoolsetting binnen het voortgezet onderwijs het beste past. Deze twijfel kan voortkomen uit de ondersteuningsbehoefte van de leerling: welke v(s)o-school biedt de ondersteuning die het meest passend is?

Werkwijze

De BAG zal schooljaar 2022-2023 vijf bijeenkomsten organiseren. Er zullen geen extra overleggen worden gepland. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de betrokkenen vanuit de basisschool hun leerling (anoniem) bespreken en hun vraag voorleggen. Per leerling zal er ongeveer 20 minuten ter bespreking worden ingepland. De BAG zal meedenken in de casus en een zo passend mogelijk advies geven. De basisschool is verantwoordelijk voor verslaglegging hiervan en de verdere communicatie richting de ouders van de leerling.

Informatie aanleveren

Om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven, vragen we het ‘BAG-Aanvraagformulier’ in te vullen en eventueel aan te vullen met documenten zoals een OPP of een onderzoeksverslag.
Het formulier is te downloaden van de site: ga naar formulier. Op diezelfde plek kunnen alle ingevulde documenten geanonimiseerd of met toestemming van de ouders ge-upload worden.

Data bijeenkomsten in 2022-2023

Woensdag 19 oktober van 13.00 – 17.00 uur
Woensdag 23 november van 13.00 – 17.00 uur
Woensdag 11 januari van 13.00 – 17.00 uur
Woensdag 8 februari van 13.00 – 17.00 uur
Woensdag 8 maart 13.00 – 17.00 uur

Om een zo goed mogelijke planning te maken ontvangt het samenwerkingsverband uiterlijk 12 oktober bericht van de basisschool dat ze dit jaar één of meerdere leerling(en) willen bespreken in de BAG. Hierbij kan ook aangegeven worden naar welke datum van een BAG-bijeenkomst de voorkeur uit gaat. Neem daarvoor contact op met de administratie, Arjo Schroven, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor inhoudelijke vragen kan er contact worden opgenomen met Hermi Visser, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Download het BAG aanvraagformulier. Na het invullen, kunt u het formulier via de aanvraagpagina uploaden.