Hierin staat beschreven welke extra ondersteuning de school kan bieden naast de verplichte basisondersteuning. Met de ingang van de nieuwe Wet Passend Onderwijs is elke school verplicht zijn aanbod aan ondersteuning te beschrijven in een Schoolondersteuningsprofiel, oftewel het SOP.

In een SOP staat beschreven hoe de ondersteuningsstructuur van de school er uit ziet. Niet alleen wie wat doet, maar ook welke ondersteuning ze bieden voor een leerling.