Een OPP is het passende plan voor de leerling: wat gaan we doen en hoe? Een OPP geeft een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling. Op basis van het instroomprofiel in relatie tot de bevorderende en belemmerende factoren van de leerling en zijn omgeving, wordt het uitstroomprofiel bepaald.

In het OPP wordt alleen die informatie verwerkt die direct van invloed is op het onderwijsleerproces en de schoolprestaties.