Een tlv is een verklaring waarmee je naar het VSO of het Praktijkonderwijs kunt. De tlv wordt afgegeven door het VO-loket van het Samenwerkingsverband en is alleen aan te vragen door de school waar de leerling ingeschreven is. Een toelaatbaarheidsverklaring voor het (v)so is landelijk geldig.

Het samenwerkingsverband geeft een tlv voor het VSO voor minimaal 1 volledig schooljaar af en voor Praktijkonderwijs de gehele schoolloopbaan. Het ministerie van Onderwijs heeft op de website passendonderwijs.nl een tweetal handreikingen uitgebracht. Deze zijn leidend voor het bepalen wie een TLV aanvraagt en afgeeft. Zie onderstaande links:

Stroomschema toelaatbaarheidsverklaringen
Concrete situaties rond tlv