Met ingang van de nieuwe Wet Passend Onderwijs is er iets veranderd in het leerlingenvervoer. Leerlingen komen alleen in aanmerking voor leerlingenvervoer indien zij gezien hun handicap niet in staat zijn om zelfstandig naar school te komen.

Een plaatsing in het Voortgezet Speciaal Onderwijs geeft dus niet langer zonder meer recht op leerlingenvervoer.