Scholen kunnen aanvragen indienen. Zij hebben hiervoor voorafgaand op overeenstemming gericht overleg gevoerd met ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) tekenen voor de aanmelding. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen niet direct aanmelden.

Het VO Loket Passend Onderwijs (VO Loket) is een onafhankelijk orgaan van de deelnemende scholen en heeft als taak om te beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs of de schakelvoorziening. Er zitten diverse deskundigen in het VO Loket.

> Meer informatie over het VO-loket vindt u hier.