Is uw kind hoogbegaafd? Of misschien heeft uw kind forse fysieke belemmeringen? Of een andere grote zorgvraag? Ook dan doen we ons best binnen het samenwerkingsverband een zo passend mogelijke plek te vinden.

Zo hebben we op het Gentiaan College speciale LINK-klassen voor leerlingen waarbij een zorgvraag speelt waardoor onderwijs tijdelijk op een laag pitje moet komen te staan. Hierbij wordt dagbesteding/activering, hulpverlening en onderwijs gecombineerd. Een deel van de leerlingen met een grote zorgvraag zit thuis. Zij worden ook wel ‘thuiszitters’ genoemd.

Niet alle opvallende doelgroepen vinden een plek binnen het samenwerkingsverband. Leerlingen die slecht zien of horen en naar een speciale school moeten. Deze scholen vallen niet onder de regionale samenwerkingsverbanden, zoals deze gevormd zijn tijdens de invoering van passend onderwijs. Zij hebben vanwege de grootte en de specialistische expertise een landelijke systematiek.

Nieuwkomers

Ook binnen het Samenwerkingsverband VO 2505 hebben we leerlingen die afkomstig zijn uit het buitenland en hier komen wonen. Zij worden ook wel ‘nieuwkomers’ genoemd. Vaak hebben zij te maken met een taalachterstand en soms ook andere (psychische problemen). Zij kunnen onderwijs volgen in een Internationale Schakelklas (ISK).

> Meer informatie over bijzondere doelgroepen en de aanpak, leest u in het Ondersteuningsplan van SWVVO 2505.