Wat kunt u als ouder doen?

Ouders kunnen een grote inbreng hebben bij het begeleiden van hun kind. Het is belangrijk om goed te weten welke vormen van ondersteuning er zijn. Daarnaast is het verstandig een goed inzicht te hebben van de werkwijze binnen het Samenwerkingsverband. Daarnaast kunt u als ouder een beroep doen op speciale onderwijsconsulenten

Wat kan de school doen?

De school waarop uw kind zit, heeft een groot aandeel in de wijze waarop de ondersteuning plaats vindt. En dat is maar goed ook, want de leraar of de lerares kent uw kind immers het beste . Het doel is altijd (mits het kan) een leerling zo lang mogelijk op school in zijn eigen omgeving te houden, eventueel met de juiste ondersteuning. 

Wat kan het SWV doen?

Het Samenwerkingsverband komt eigenlijk alleen in beeld als er een problematische situatie ontstaat, school en ouders er samen niet uit komen of als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden.