Als je 'problemen' ervaart bij een leerling, dan zul je dit als leerkracht als een van de eersten signaleren. Hoe eerder er ingegrepen wordt, hoe sneller er hulp voor de leerling kan komen. 

Kijk naar de ondersteuningsmogelijkheden op jouw school

Kijk naar het Schoolondersteuningsprofiel (sop) van jouw school. Hierin staat niet allen opgenomen welke ondersteuning er bij jullie op school verplicht is om aan te bieden (basisondersteuning). Er staat ook beschreven welke extra ondersteuning op school geboden kan worden.

Informeer ouders over wat zij kunnen doen

Blijf met ouders in gesprek en informeer hen wat de stappen zijn die doorlopen worden als hun zoon/dochter extra ondersteuning nodig heeft.

Vraag advies aan bij het VO Loket

Weet je niet wat je met een bepaald vraagstuk aan moet? Neem gerust contact op met het VO loket. Hoe eerder we dingen kunnen signaleren, hoe beter we kunnen voorkomen. Een van de taken van het VO Loket is om scholen te adviseren.