Er komt een moment dat uw kind klaar is met de basisschool en de overstap gaat maken naar de middelbare school (vo). Misschien staat u, terwijl u dit leest wel aan de vooravond van deze grote stap. U kunt uw zoon/dochter op iedere reguliere school aanmelden. Vaak gaat dit zonder problemen, maar het kan zijn dat u hierbij begeleiding wenst. Stuurgroep de Klik zorgt voor een goede overgang van het primair naar voortgezet (speciaal) onderwijs.

> Bekijk hier alle scholen binnen het Samenwerkingsverband VO 2505.
> Download hier de werkproces route PO VO.

Stuurgroep de Klik

Stuurgroep de Klik zorgt voor een goede overgang van het primair naar voortgezet (speciaal) onderwijs. Stuurgroep de Klik bestaat uit 2 directeuren van PO-scholen, 2 directeuren van VO-scholen, een MT-lid van het SWV Passend Onderwijs PO en een directeur van het SWV Passend Onderwijs VO. Stuurgroep de Klik valt onder de besturen van PCBO, SKPOOV, Leerplein 055 en De Veluwse Onderwijsgroep. 

>Ga naar de website van SWV Passend onderwijs Apeldoorn PO voor meer informatie over Stuurgroep de Klik

Ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Als uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft, dan moet de school waar u uw kind inschrijft een passend aanbod regelen. U kunt bij het aanmelden op de nieuwe school aangeven dat uw kind extra ondersteuning had op de basisschool. De basisschool levert daarvoor informatie aan de middelbare school, zodat zij snel een passend aanbod kunnen samenstellen. Stuurgroep Klik kan hierbij adviseren en bemiddelen.

Nu kan het zijn dat uw kind start op de middelbare school, maar dat gedurende de opleiding blijft dat hij/zij toch wat extra ondersteuning nodig heeft. Dat kan lichte ondersteuning zijn, bijvoorbeeld hulp bij dyslexie, of het maken van huiswerk. Het zou ook kunnen dat het gedrag verandert en een leerling (tijdelijk) naar een andere school moet. Samen zoeken we naar een passende plek. Het Samenwerkingsband VO 2505 heeft in het Ondersteuningsplan vastgelegd hoe deze ondersteuning geregeld is.

Brede Advies Groep (BAG) voor PO-scholen

De Brede Advies Groep is een groep van deskundigen vanuit het voortgezet onderwijs die IB’ers en leerkrachten uit het basisonderwijs kunnen adviseren bij het schooladvies. De deskundigen zijn werkzaam binnen het VMBO (LWOO), Praktijkonderwijs en het Voortgezet speciaal onderwijs.
De BAG wordt gecoördineerd vanuit het Samenwerkingsverband VO 2505.

Welke leerlingen worden besproken in de BAG?
Een PO-school kan een leerling ter bespreking inbrengen waarvan men twijfelt over het te geven schooladvies. Deze twijfel kan voortkomen uit tegenstrijdige criteria (IQ en leerachterstanden). Een leerling heeft bijvoorbeeld criteria die passen bij LWOO, maar er zijn toch twijfels of de leerling dit niveau aankan en of Praktijkonderwijs misschien niet passender is. Óók kan deze twijfel voortkomen vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerling: welke V(S)O-school biedt de ondersteuning die het meest passend is?

Werkwijze
De BAG organiseert per schooljaar drie bijeenkomsten in december, januari en februari. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de betrokkenen vanuit het PO hun leerling (anoniem) bespreken en hun vraag voorleggen. De BAG zal meedenken in de casus en een zo passend mogelijk advies geven. De PO-school is verantwoordelijk voor verslaglegging hiervan en de verdere communicatie richting de ouders van de leerling.

Informatie aanleveren
De PO-school is verantwoordelijk voor het aanleveren van de volgende informatie bij de BAG: 
- IQ
- Leerachterstanden per leergebied (DL, DLE en de relatieve leerachterstanden!)
- Ondersteuningsbehoeften
- Welke ondersteuning is ingezet met welk effect.
De PO-school kan dit geanonimiseerd doen of met toestemming van de ouders van de leerling met naam en overige leerling-gegevens.

Voor verdere vragen over de BAG kan er contact worden opgenomen met de orthopedagoog van het samenwerkingsverband: Hermi Visser, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

> Wat is een Samenwerkingsverband eigenlijk?