Er komt een moment dat uw kind klaar is met de basisschool en de overstap gaat maken naar de middelbare school (vo). Misschien staat u, terwijl u dit leest wel aan de vooravond van deze grote stap. U kunt uw zoon/dochter op iedere reguliere school aanmelden. Vaak gaat dit zonder problemen, maar het kan zijn dat u hierbij begeleiding wenst. Stuurgroep de Klik zorgt voor een goede overgang van het primair naar voortgezet (speciaal) onderwijs.

> Bekijk hier alle scholen binnen het Samenwerkingsverband VO 2505.
> Download hier de werkproces route PO VO.

Stuurgroep de Klik

Stuurgroep de Klik zorgt voor een goede overgang van het primair naar voortgezet (speciaal) onderwijs. Stuurgroep de Klik bestaat uit 2 directeuren van PO-scholen, 2 directeuren van VO-scholen, een MT-lid van het SWV Passend Onderwijs PO en een manager van het SWV Passend Onderwijs VO. Stuurgroep de Klik valt onder de besturen van PCBO, SKPOOV, Leerplein 055 en AVOO. 

>Ga naar de website van SWV Passend onderwijs Apeldoorn PO voor meer informatie over Stuurgroep de Klik

Ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Als uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft, dan moet de school waar u uw kind inschrijft een passend aanbod regelen. U kunt bij het aanmelden op de nieuwe school aangeven dat uw kind extra ondersteuning had op de basisschool. De basisschool levert daarvoor informatie aan de middelbare school, zodat zij snel een passend aanbod kunnen samenstellen. Stuurgroep Klik kan hierbij adviseren en bemiddelen.

Nu kan het zijn dat uw kind start op de middelbare school, maar dat gedurende de opleiding blijft dat hij/zij toch wat extra ondersteuning nodig heeft. Dat kan lichte ondersteuning zijn, bijvoorbeeld hulp bij dyslexie, of het maken van huiswerk. Het zou ook kunnen dat het gedrag verandert en een leerling (tijdelijk) naar een andere school moet. Samen zoeken we naar een passende plek. Het Samenwerkingsband VO 2505 heeft in het Ondersteuningsplan vastgelegd hoe deze ondersteuning geregeld is.

> Wat is een Samenwerkingsverband eigenlijk?